MEDitation/MINDFULNESS

meditation

Det finns olika former av meditation, men meningen är att man ska stilla sitt sinne, föras mot sin inre kärna, sitt inre jag, för att kunna leva fullt ut i harmoni med sig själv och omgivningen. Man kan också säga att varje gång man gör något där man hittar den inre tystnaden så mediterar man. Det finns inte en metod som passar alla utan man bör pröva olika alternativ och välja det eller de sätt som passar just dig.

Den meditationsform som Jennifer erbjuder är bland annat visualiseringsmeditation, vägledd meditation. Då Jennifer genom sitt arbete ser så mycket stress och måsten i samhället, så tycker hon att det är en bra meditationsform. Därför att människor, just på grund av detta, många gånger har svårt att meditera själva i inre tystnad och släppa allt i huvudet. Då kan det vara lättare att bli vägledd genom meditationen.

I en vägledd meditation visualiserar man. När du visualiserar och känner in meditationen så registreras det inom dig och sänder signaler till kropp och sinne så det utsöndras mer endorfiner som gör att du får en behaglighetskänsla och avkoppling.

EFFEKTER:

Aktuell forskning på meditation visar tydliga och mätbara resultat vid många av vår tids stressrelaterade besvär såsom bland annat:

– Nack- och ryggproblem
– Huvudvärk
– Depression
– Oro
– Viktproblem
– Sömnsvårigheter etc.

Under meditation kan även vissa fysiologiska förändringar ske och dessa kan registreras, förändringar som är de rakt motsatta till en stressreaktion:

– Minskad andnings- och pulsfrekvens
– Minskad syreförbrukning
– Minskad ämnesomsättningshastighet
– Sänkning eller stabilisering av blodtrycket
– Minskad ledningsförmåga i huden
– För de olika meditationsformerna specifika lugna och jämna hjärnvågsmönster som annars är sällsynta i vaket tillstånd.

Regelbunden meditation minskar också aktiviteten i det område i hjärnan som reglerar irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. I stället ökar aktiviteten i det område i hjärnan som arbetar med intresse, nyfikenhet, entusiasm, glädje och lycka!

Just nu erbjuder vi endast meditation i form av workshop. Men självklart så erbjuder vi även privata meditationer både individuellt och i grupp. Så samla ihop din familj och dina vänner eller varför inte dina arbetskollegor och boka ett tillfälle. 

Kontakta gärna Jennifer för mer information.

mindfulness

Kanske skulle man kunna säga att vi lever större delen av våra liv inne i våra egna huvuden. Vi är ständigt upptagna med dåtid eller framtid, dagdrömmar, minnen, önskningar, planer, grubbel och oro. En stor del av våra tankar är också värderande och jämförande - ofta i negativ bemärkelse, d v s dömande. Vi dömer oss själva och vi dömer andra. Vanan att ignorera det pågående ögonblicket till förmån för dem som redan passerat eller ännu inte inträffat, eller automatiska tanke- och beteendemönster leder till brist på överblick och att man tenderar att gräva ner sig i djupa hjulspår som är svåra att ta sig ur. Våra livsmönster gör att vi ofta har svårt att landa i oss själva och vara i nuet. Allt fler av oss ägnar större delen av vårt liv åt att antingen bearbeta det förflutna eller planera för framtiden. Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.
 
Mindfulness - Medveten närvaro är en urgammal österländsk teknik som går ut på öva sig i att vara medvetet närvarande i nuet, istället för att hela tiden leva mitt i tankeströmmen av minnen och farhågor kring framtiden - alla ”borden” och ”måsten” och alla tankar om vad andra kan tänkas tänka om en. Det handlar om att öva sig i att kunna sätta sig vid sidan av, ”på stranden” av tankeströmmen betrakta utan att dras med. Att se det enkla (men svåra) – att tankar är just tankar och känslor just känslor och inget man egentligen måste göra något av. I den här traditionen ser man på livet som en lång räcka av ögonblick, ögonblick som man missar om man hela tiden är upptagen av grubbel och ältande av det förgångna eller rädsla och förhoppningar inför framtiden. Om man ständigt bortser från det pågående ögonblicket finns det risk för att man missar en stor del av livet – det som pågår just här, just nu.

EFFEKTER:
 
Vetenskapliga studier och forskning visar att Mindfulnessträning kan hjälpa mot följande sjukdomar och symtom:
 
-      Stress och stressrelaterade sjukdomstillstånd såsom nack- och ryggproblem, huvudvärk, depression, oro, irritation, ilska, viktproblem, sömnsvårigheter, ångest och minskar bl a stresshormonet Kortisol
-      Utbrändhet
-      Kronisk smärta, t ex fibromyalgi
-      Höjt blodtryck
-      Olika former av beroenden
-      MS, symtomreducering
 
Mindfulness gör så att du:
 
-      Förhöjer din sinnesnärvaro, att vara HÄR & NU
-      Känner dig avslappnad, trygg och lugn
-      Gör klokare val, klarhet i tanken
-      Minskar själviskheten, du bli mer kärleksfull
-      Ökar din självinsikt både privat-, familje- och yrkesliv samt socialt
-      Ökar din glädje, du blir mer positiv
-      Ökar kreativiteten och flexibiliteten
-      Ökar din effektivitet
-      Ökar uppmärksamheten
-      Ökar förmågan att möta svårigheter
-      Ökar inlärningsförmågan
-      Förbättrar sömnen
-      Förbättrar immunförsvaret
-      Förbättrar koncentrationsförmågan
-      Förbättrar tålamodet

Kontakta gärna Jennifer för mer information.